מסךְ

מסךְ
מֶסֶךְm. (b. h.; סָכַךְ II to be clear; cmp. מוג) clarified, mixed drink. Ex. R. s. 42, end (play on מ̇ס̇כ̇ח̇, Ex. 32:8) ק״כ קנטרוין מנין מ̇ס̇״ך̇ שחוא מעכירה׳ the gold in the calf weighed 120 centenaria, corresponding to the numerical value of mesekh (drink) which removes Hé (the Lord, i. e. leads to godlessness).

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

 • מסך — 1 v. הוסתר, הוסווה, הוגן באמצעות מיסוך, כוסה במסך עשן, גוננו עליו; הפריעו לשידור 2 v. להסתיר, להסוות, לכסות, לסוכך, לבצע מיסוך, לכסות במסך עשן, לגונן, להגן; להפריע לשידו 3 v. לשפוך, למזוג, לצקת, ליצוק, לנסוך, להעביר לכלי אחר; להחדיר, להכניס,… …   אוצר עברית

 • מסך-אש — יריות מכלי נשק שונים המנחיתים אש שטוחה להשמדת האויב {{}} …   אוצר עברית

 • מסך הגנה — מסך מיוחד המסנן את הקרינה הנפלטת מצג המחשב {{}} …   אוצר עברית

 • מסך וידיאו — מסך מיוחד להקרנת סרטי וידיאו {{}} …   אוצר עברית

 • מסך עזר — מסך המסביר למשתמש את דרכי ומקשי העבודה בתכנית {{}} …   אוצר עברית

 • מסך עזרה — מסך המציג הדרכה והסבר למשתמש המפעיל את התכנה (מחשב) {{}} …   אוצר עברית

 • מסך-ברזל — מסך כבד שאין רואים דרכו, גבול סגור שאין יודעים את המתרחש מעבר לו {{}} …   אוצר עברית

 • מסך הטלביזיה — מרקע הטלביזיה, הטלביזיה {{}} …   אוצר עברית

 • מסך הטלוויזיה — מרקע הטלוויזיה, הטלוויזיה {{}} …   אוצר עברית

 • מסך הקולנוע — אקרן, משטח להקרנת סרטי קולנוע {{}} …   אוצר עברית

 • מסך ערפל — אי ודאות, חוסר ביטחון לגבי דבר {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”